Om oss

Safekloud är en GDPR-säker tjänst från WebbPlatsen i Sverige AB

Om

Datacenter

All vår drift, lagring och hosting av tjänsten Safekloud sker inom Sverige.

För vår drift inom Sverige finns följande ISO-certifieringar: ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013. Datacenter använder enbart miljömärkt el med märkningen ”Bra miljöval”; all överskottsvärme återvinns till fjärrvärmenät. Uttjänt utrustning återvinns genom Mirec Recycling Solutions och ersätts i möjligaste mån med mer energieffektiva alternativ.

Om WebbPlatsen

WebbPlatsen i Sverige AB startade i Stockholm 1998. Vi är tacksamma för den resa vi har fått vara med om och ser med nyfikenhet och spänning fram emot var de nästa 25 åren tar oss och våra kunder.

Med tjänster som Nextcloud, Collabora Online, Mattermost, Jitsi Meet och WordPress, har vi levererat GDPR-säkra Internetlösningar sedan 1998, låt oss hjälpa dig få en bra digital vardag!

Postadress

WebbPlatsen i Sverige AB
Box 5013
650 05 Karlstad

Org.nr: 556563-4945